Meritorious Students Class X
ICSE Meritorious Students 2016-17
ABHIJAT SRIVASTAVA
85.4%
DISHANT KUMAR YADAV
84.6%
SHARAD KUSHWAHA
84.4%
HARSH KESARWANI
81.0%
ABHISHEK KUMAR KUSHWAHA
80.0%
ANSHIKA YADAV
79.4%
NIKITA SINGH
79.0%
TRILOKI NATH SHUKLA
78.6%
ABHISHEK YADAV
78.4%
ARJUNA TIWARI
77.2%
AMAN SINGH
76.6%
SHANYA GUPTA
76.6%
ANKIT MAURYA
76.6%
MOHD ABDULLAH
76.4%
VIKAS SINGH
76.0%
SAURABH VERMA
74.4%
ROHIT SAXENA
74.2%
CHAHAT ALI
74.2%
JIVESH NANDAN
71.6%
ADARSH DWIVEDI
70.4%
ANISH VERMA
70.4%
DEEPIKA KUSHWAHA
70.0%
ICSE Meritorious Students 2015-16
ICSE Meritorious Students 2014-15
ICSE Meritorious Students 2013-14